Disclaimer Cult+

Deze disclaimer is van toepassing op de website van Cult+, www.cultplus.nl.
Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek (SPTC) is eigenaar van Cult+. Door
het gebruik van de website stemt u in met deze disclaimer.

Op deze site is informatie te vinden over Cult+. Bij het ontwikkelen van deze site is
uiterste zorgvuldigheid betracht. Ondanks de grote zorg en aandacht die besteed
wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat deze onjuiste en/of
onvolledige informatie bevat. U kunt dit doorgeven aan SPTC door een e-mail te
sturen naar info@cultplus.nl. SPTC geeft echter nadrukkelijk geen enkele garantie af
betreffende onder meer de beschikbaarheid, compleetheid, actualiteit, of de
betrouwbaarheid van de inhoud van de website. Noch garandeert SPTC dat de site
ononderbroken, op tijd, veilig en foutvrij is of dat softwarefouten gecorrigeerd worden.
In geen enkel geval zal SPTC aansprakelijk zijn voor schade geleden door u of
iemand anders, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze site en is
niet aansprakelijk voor enige geleden schade die een direct, speciaal, incidenteel of
indirect gevolg zijn van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de site.
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van de
SPTC, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. SPTC
geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking
tot de inhoud van dergelijke sites.

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om jouw ervaring op onze website te verbeteren en om je van relevante advertenties te voorzien. Klik hier voor meer informatie.
Aanpassen